17 steg för din

content marketing

[guide 2022]

 

Uppdaterad 2022-04-12
Här lär du dig de 17 stegen för att arbeta med Content Marketing som passar för för B2B-företag, varumärkesägare och ehandelsföretag.

I den här Content Marketing Guiden får du;

 • grundkunskaper om Content Marketing
 • förstå skillnaden mellan SEO, Inbound Marketing & Content Marketing
 • tips på en arbetsprocess
 • se riktiga exempel
 • mallar
 • 17 steg för att komma igång med Content Marketing

Scrolla ner och fördjupa dig i Content Marketing!

Innehållsförteckning

Magnus Äng

Magnus Äng

Content Marketing | Web Creator

Content Marketing, Google SEO & YouTube är tre stora passioner som jag arbetar med dagligen och digital marknadsföring har varit en stor del av mitt yrkesliv i över 20 år. Här delar jag med mig av mina tips!

Jag är medgrundare till en rad olika företag som ex. byrån topvisible och Content Marketing-plattformen Ranktrail och partner i företag som ex. euroflorist och Cake Toppery.

Utöver detta så föreläser jag ofta och utbildar för företag eller skolor som IHM Business School, Berghs School of Communication.

Ge gärna feedback på den här

guiden om Content Marketing

INTRODUKTION

CONTENT MARKETING

Vad är Content Marketing?

Content Marketing är en arbetsprocess inom digital marknadsföring som går ut på att du ska fånga en målgrupp som du vill nå med intressant, utbildande, inspirerande och givande innehåll som skapar mervärde för dom.

Mervärdet för målgruppen kan vara en ny insikt som de får, ny kunskap eller ny motivation. Och du som avsändare ska undvika att marknadsföra dina produkter och tjänster.

Med Content Marketing påverkar du potentiella kunder så att de får upp ögonen för olika lösningar och får kännedom om ditt varumärke.

Du kan skapa värde för dina potentiella kunder genom guider med text, bild och videos som de kan läsa direkt på din webbplats eller få ladda hem till pdf, sk whitepaper.

Här kan du läsa mer om vad Content Marketing är och se exempel från två företag.

Med Content Marketing ger du dina potentiella kunder ett värde, exempelvis en ny insikt, kunskap eller inspiration. Du undviker att sälja något, just nu i alla fall.

Fokus på Awareness i kundresan

Content Marketing är en process där du planerar, skapar och publicerar innehåll som ska fånga din målgrupps uppmärksamhet och ge dom nytta, ett värde utan att direkt sälja något. Detta värde ger du i form av att utbilda, informera, underhålla och inspirera i syfte att påverka den potentiella kunden mot en ny insikt.

Med denna metod så påverkar du dina potentiella kunder på ett positivt sätt utan att vara säljande i syfte att på sikt få dom att öppna upp sig för att bli din kund.

Denna metod är riktad mot din målgrupp som befinner sig i den tidiga fasen i kundresan som kallas Awareness.

Joe Pulizzi är personen som myntade begreppet “Content Marketing” och har även grundat Content Marketing Institute som är väl värd att följa om du vill fördjupa dig inom ämnet.

Content marketing is a strategic marketing approach focused on creating and distributing valuable, relevant, and consistent content to attract and retain a clearly defined audience — and, ultimately, to drive profitable customer action.
Joe Pulizzi

Myntade begreppet "Content Marketing", Grundare Content Marketing Institute

Din ägda kanal

Content Marketing sker först och främst i egna ägda kanaler, om man ska följa Joe Pulizzi som myntade begreppet.

Egna ägda kanaler kan vara din webbplats, podcast eller mobilapplikation.

Men idag används Content Marketing som ett vidare begrepp även för det som publiceras i kanaler som du inte äger.

Sådana kanaler kan vara YouTube, Instagram, facebook, TikTok och många andra.

En del hävdar att Content Marketing även omfattas det som publiceras främst i externa kanaler som exempelvis sociala medier. Ska man hålla sig till huvudprincipen som används externa kanaler som exempelvis sociala medier och epost för att uppmärksamma (promota) innehållet i dina ägna kanaler samt att distribuera det.

Huvudprincipen för Content Marketing är att du publicerar innehållet först i ägd media, exmpelvis din webbplats.

Det som gör din marknadsföring till just Content Marketing är att din kommunikation fokuserar på att ge ett mervärde och nytta för din målgrupp utan att du försöker sälja något.

Gör du detta bra så kommer målgruppen att öppna upp sig för att köpa utav dig när timingen är rätt för dom.

Varför är Content Marketing viktigt?

I allt mer konkurrensutsatta kanaler där mediabruset är enormt så gäller det att fånga sina potentiella kunder, dvs sin målgrupp. Content Marketing är en smart strategi där du ger det som de vill ha just då, dvs information, inspiration eller kunskap. Om du lyckas nå målgruppen vid rätt timing, dvs när de är öppna för din information eller till och med söker efter den.

Det finns studier som påvisar att det är mer effektivt att rekrytera kunder om man inledningsvis har lockat dom med kunskap, guider och tips. Hubspot påstår att det är 13 gånger större chans till en positiv ROI (return on investment) jämfört om man inte använder denna process.

Fördelar och nackdelar med Content Marketing

Det finns en rad olika fördelar och nackdelar om du vill arbeta med Content Marketing.

Några av fördelarna är att du kan locka helt nya och potentiella kunder genom att hjälpa dom lösa sina behov och ge dom nya insikter som innebär att de kanske börjar fundera på ditt företag och vad du har att erbjuda. Två av de stora nackdelarna är att det är tidskrävande och hög inlärningskurva.

Fler fördelar med Content Marketing är att ditt innehåll kan bli så bra att dina potentiella kunder återkommer för att veta mer och några sprider det till vänner och i sociala medier. Om du lyckas attahera de som kanske har en egen blogg eller en journalist så kan det skapa Online-PR och andra webbplatser kan skriva om er och skapa en sk backlink till din webbplats vilket ger er en högre “Ranking credit” i Googles sökmotorer.

Content Marketing vs SEO

Vad är skillnaden på Content Marketing och SEO (sökmotoroptimering)? Ja, förenklat kan man säga att Content Marketing är en del av SEO. SEO är så mycket mer än att bara skapa innehåll som hjälper en sökande, framför allt en sökande efter ett svar utan att bli bombarderar med köperbjudande. I SEO finn även arbete med de tekniska aspekterna av en webbplats, optimera för sökningar där någon vill köpa något.

Här kan du läsa mer djupgående om skillnaderna mellan Content Marketing & Sökmotoroptimering (SEO).

Content Marketing vs Inbound Marketing

Inbound Marketing är så mycket mer än Content Marketing. Vid arbete med Inbound Marketing så är fokus på att generera leads där Content Marketing är en redaktionell marknadsföringsmetod som används för att fånga uppmärksamhet och attrahera målgruppen att agera som exempelvis att besöka din webbplats (eller din blogg på en webshop).

Därefter följer en process där du ska försöka få besökarna att lämna sina kontaktuppgifter, oftast epost (exempelvis) och de får då definitionen Leads. Leads är förstadiet och ditt mål är att bearbeta dessa så att de som är relevanta blir kunder. 

Med hjälp av marknadsföring och ditt innehåll på webbplatsen så kan du påverka dina leads att bli mer intresserade av ett ämne och senare också av era produkter och tjänster, för att till senare bli kund.

Om du använder Marketing Automation-tekniken i din Inbound Marketing så kan du identifiera vilka intressen dina leads har eftersom systemet mäter vilka sidor dina leads besökare och samtidigt har koll på deras epost. På så vis blir de individer i systemet vilket ger dig många möjligheter att förstå djupare om hur många de är och vem de eventuellt är.

Content Audit

Content Audit är en viktig analys som man ofta gör när man arbetar med Content Marketing. Syftet med en Content Audit är att identifiera förbättringsmöjligheter i ditt innehåll eller hitta områden som saknas helt.

När du genomför en Content Audit så skiljer dessa sig mellan vilken huvudkanal som du har valt för din Content Marketing, exempelvis om du har din webbplats (och Google) eller YouTube som huvudkanal.

När jag genomför en Content Audit för en webbplats så gör jag den oftast i dessa 7 steg,

 • Bestäm ett mål
 • Välj relevanta nyckeltal
 • Samla data & innehåll
 • Kategorisera ditt innehåll
 • Analysera din data
 • Skapa (eller uppdatera) din Content Plan
 • Uppdatera eller skapa nytt innehåll

Här kan du läsa mer om de 7 stegen i en Content Audit.

Content Plan

En Content Plan är ett av de främsta verktygen för en Content Creator. Den hjälper dig ha koll på ditt innehåll, vad du har skapat och vad du bör uppdatera.

Contentplanering kan göras vid många olika situationer, vid en specifik Content Audit eller som en del av ditt löpande arbete.

Innehållet i din contentplan kan variera beroende på vilken som är din huvudkanal för din Content Marketing.

 

Sociala Medier

Om din huvudkanal är en i sociala medier så kommer du inte att ha innehåll som ska uppdateras. I planen blir det primärt fokus på att lära dig av ditt publicerade innehåll och skapa bättre.

 

YouTube & Podcast

Vid innehållsskapande av video till YouTube eller podcast så kan du inte uppdatera huvudinnehållet som är inspelat, det enda du kan uppdatera är texter och bilder. I denna Contentplanen blir fokus på just dessa delar om du vill uppdatera, i övrigt blir det fokus på att planera för nytt innehåll.

 

Webbplats

När webbplatsen är din huvudkanal för Content Marketing så är det viktigt med att uppdatera innehåll men även skapa nytt, om du saknar relevant innehåll. I denna contentplan så är det viktigt att relatera innehållet till ämnen och söktermer.

 

Gör din contenplan i Google Spreadsheet

Jag skapar mina Contentplaner i Google Spreadsheet eftersom jag enkelt kan ändra och anpassa efter mina eller mina kunders behov.

Läs mer om hur du skapar en Contentplan!

 

 

 

Viktiga nyckeltal vid Content Marketing

Det finns många olika nyckeltal att ha kolla på vid Content Marketing och de varierar också lite beroende på vilken som du har valt som huvudkanal. Jag rekommendera oftast att ha en webbplats som huvudkanal för att uppnå Evergreen-effekten och får en stor mängd relevanta besökare öven en lång tid.

Men man behöver såklart inte ha webbplatsen som huvudkanal vid Content Marketing, du kan likväl ha en kanal på YouTube eller en podcast som huvudkanal.

 

Webbplats

Ett av de viktigaste nyckeltalen vid Content Marketing och med webbplatsen som huvudkanalen är ju ranking på Google, dvs vilka placeringar har ditt innehåll i olika sökresultat. Ett annat viktigt nyckeltal är tiden som dina besökare lägger på ditt innehåll, dvs hur intressant är innehållet för besökaren och det kan deras tid indikera.

Läs mer om KPI:er vid Content Marketing med webbplatsen som huvudkanal!

 

Sociala Medier

Som nästa kanal efter din webbplats anser jag bör vara sociala medier. Det är relativt enkelt att producera innehållet, i likhet med det till din webbplats. Det handlar om samma färdigheter, dvs skriva och att skapa grafiskt innehåll.

Viktiga nyckeltal vid distribution av ditt innehåll i sociala medier är bland annat antalet interaktioner och engagement rate.

 

YouTube

YouTube är en fantastiskt spännande kanal för Content Marketing och även bra som huvudkanal, anser jag. Dels finns det möjlighet till Evergreen-effekt, i likhet med Google men även en god chans att bli rekommenderad av algoritmerna om ditt innehåll är bra.

Viktiga nyckeltal vid Content Marketing på YouTube är bland annat Watch Time och Average View Duration. Båda nyckeltal är relaterade till tittarnas engagemang med ditt innehåll.

Läs mer om nyckeltal vid YouTube & vad du bör veta för att driva en egen kanal!

 

Podcast

Om du har en podcast så är ju antalet lyssnare ett viktigt nyckeltal men även deras engagemangsgrad, dvs hur länge lyssnar de.

Andra viktiga nyckeltal är ranking i olika sökmotorer, som exempelvis Google, Appstore och Spotify.

17 STEG!

KOM IGÅNG MED CONTENT MARKETING

Utveckla en Content Marketing process

Här är en steg-för-steg guide som du kan följa och ta fram en Content Marketing process;

1. Bestäm mål med din Content Marketing

Content Marketing är en process som fokuserar på den tidiga fasen i kundresan när dina potentiella kunder är öppna för att veta mer för att lösa ett problem, ett nyfiket behov eller vill bli inspirerade.

Du ska alltså dela med dig av kunskap, information och inspiration för att ge dina målgrupper vad de vill du.

Och du vill troligtvis sälja något men det är inte aktuellt än utan nu ska du fokusera på att dela med dig av det du vet, det är Content Marketing. Innan du börjar bör du definiera dina mål och några vanliga är;

 • antal besökare till ditt innehåll under ett år
 • kännedom om ert varumärke, spontant erinran & hjälpt erinran
 • antal besökare från olika källor, ex kanalen Google och via sökmotoroptimering (SEO)
 • antal leads (sign ups av epost)
 • antal kunder som kom via er Content Marketing
 • kundlojalitet, ökar den hos existerande kunder tack vare er Content Marketing (ex. tips & guider)

Besluta först vilka mål ni har med att implementera en Content Marketing-process.

Och försök kvantifiera era mål, dvs i antal eller andelar. Vilket kan vara svårt det första året som ni börjar arbeta med Content Marketing.

2. Bestäm målgrupper

Det första du ska göra är att bestämma vilken målgrupper som du ska omfattas av din Content Marketing, vem som du vill hjälpa, utbilda och inspirera och som ditt innehåll ska attrahera. När du säljer en tjänst eller produkt som kan användas av många olika personer så kan det vara klokt att särskilja sina budskap och innehåll.

En guide om Sökmotoroptimering (SEO) kan utformas olika beroende på om man vill nå nybörjare som är småföretagare eller avancerade SEO-experter som arbetar med internationella webbplatser.

Att bestämma sina målgrupper kan göra på många olika vis, mer eller mindre vetenskapliga. 

Och det kan göras annorlunda lite beroende på om du har några kunder sedan tidigare eller om du driver en startup och saknar djupare kunskap om dina potentiella kunder.

2.1 När du har kunder – analys mha Facebook Ads Manager

Om du har kunder sedan tidigare men inte riktigt vet hur de ser ut demografiskt så kan du relativt enkelt ta reda på det genom att använda Facebook Ads gratisverktyg som heter Custom Audience (målgruppslistor). Du laddar helt enkelt upp dina kunder i ditt annonskonto på Facebook och skapar en målgruppslista, sedan är det bara att börja analysera vem dina kunder är.

Du öppnar upp målgruppslistan med dina kunder och ställer in parametrar som exempelvis demografiska faktorer (kön, ålder, geografi) och då får du reda på hur många av din kundlista som tillhör de kriterierna som du angivit, notera detta separat i ett dokument.

Kom ihåg att du måste enligt GDPR ha kundernas godkännande för att ladda upp dessa på Facebook för att göra analyser även om du inte ska rikta marknadsföring mot dom. Detta anger du enklast i dina villkor och policies på webbplatsen om de har kommit den vägen och som de måste godkänna när de kommer som besökare.

2.2 Fråga kunderna

Du kan även välja ut en handfull kunder och genomföra en kvalitativ studie för att få indikationer om hur de är och uppslag om du vill göra en djupare och större undersökning (kvantitativ).

Vill du ha mer tillförlitlig fakta och underlag så bör du göra en större kvantitativ undersökning och tänk då på att ha rätt urval och storlek till undersökningen så att den blir statistiskt säkerställd.

2.3 Statistik i Google Analytics

I Google Analytics som är ett gratis analysverktyg av din webbplats, så kan du hitta mängder om dina kunder om de är besökare och du kan segmentera ut dessa. Oftas kan det bli problematiskt om du inte bedriver e-handel.

3. Utveckla personas, om du vill

För att skapa knivskarp och bra kommunikation som attraherar din målgrupp så kan du utveckla personas. Personas är en målande beskrivning som utvecklar dina målgrupper och ska förtydliga olika personer som kan ingå i din målgrupp, exempelvis en man på 55 år är ofta väldigt annorlunda än en ung kvinna på 25 år.

Varför ska du ens arbeta med Personas?

Jo, det finns flera fördelar. En är att du kan skapa tydligare marknadsföring mot en specifik målgrupp (när du vet tillräckligt mycket om den).

Ett annat argument är att det blir effektivare i internkommunikationen mellan kollegor, om du har sådana. När du pratar med kollegor om en Personas, exempelvis ‘Kultur-Lena” nedan, så vet dina kollegor vem du pratar om och du behöver inte förklara att det är “Kvinnor mellan 55-65 år, som bor i storstad, är sambo och har vuxna barn men har en skral ekonomi och…”. Du undviker att behöva använda många ord och får ett namn som blir enklare att använda och alla förstår vem du pratar om. 

Jag är lite skeptisk till Personas när man gör de på magkänsla, vilket skapar en felaktig bild om din målgrupp. Om du gör denna med 100% magkänsla så vet vi med säkerhet att den är felaktig men vi vet inte hur rätt den är. 

Börja med att fokusera på det du vet, om du vet något. Du hittar en del förståelse i Google Analytics samt med hjälp av Facebook Ads Manager, som nämnt i steg 2.

Försök sedan förstå målgruppens problem, behov och utmaningar i den första fasen i kundresan. 

Här nedan är ett exempel på en Personas, vill du använda mallen så hittar du den här.

En enkel mall på hur man skapar Personas vid Content Marketing
Mallen som du ser här är ovan en typmall som jag brukar börja med när jag arbetar med Personas. 

När du vill försöka förstå din Personas olika problem, utmaningar och behov för en personas så får du dels försöka förstå din målgrupps situation och varför de vill köpa från dig i en senare fas. Här kan du använda Google’s sökdata om vilka söktermer och frågor som ställs på Google för att förstå detta närmare (se steg 4).

Vill du använda mallen så hittar du den här.

4. Identifiera söktermer & analysera sökintentioner

Nu ska du försöka identifiera söktermer som används på Google och som är relevanta för din verksamhet. Du ska fokusera på söktermer som är av frågande karaktär, när den sökande vill lära sig mer om något. Du ska undvika söktermer som är relaterade till att köpa och endast fokusera på söktermer som kan svara på frågor som berikar med ny information kunskap.

Dessa söktermer hjälper dig förstå dina målgruppers behov, problem och utmaningar.

Sökningar på Google när man vill lära sig mer har sökintentionen ‘kunskaps- & informationssökning’. Dessa sökningar sker när individer befinner sig i den tidiga fasen i kundresan (Awareness).

För att få en större förståelse för dina målgrupper (Personas) så kan du använda dig av informations- och kunskapssökningarna på Google. När du analyserar dessa så får du en större förståelse för intresset och beteende kring olika ämnen, och denna insikt kan du använda för att utveckla dina Personas.

 

Gratismetod för att identifiera söktermer

Google’s data är en skatt och med hjälp av dessa kan du identifiera vilka söktermer som används när man vill veta mer om något och vill bli inspirerad.

Det finns flera spännande program som du kan använda dig utav men den första metoden är att använda dig av Google’s sökfunktion.

Börja med att gå till Google.se och skriv ett ord som du anser är relevant, ex ett generiskt ord för det du säljer (grönt te, kjol, bokföring). När du har skrivit ordet så skriver du ett mellanslag och bokstaven a men du undviker att klicka på ‘enter’. Studera istället Google’s autosuggest som presenteras som en lista direkt under sökrutan. 

Hittar du någon intressant fråga i Google’s autosuggest?

 • Byt nu ut bokstaven a mot b och studera autosuggest igen, notera de frågor som är relevanta för din verksamhet.
 • Fortsätt sedan med att byta ut bokstaven b mot c, studera autosuggest och notera de frågor som är intressanta.
 • Fortsätt hela alfabetet ut och sedan bör du ha en hel del frågor som ställs på Google som är relevanta för din verksamhet.

 

Förståelse för sökintentionen för en sökterm är en av de viktigaste momenten vid Content Marketing och Sökmotoroptimering (SEO). När du har förstått den, det är först då kan du börja skapa ditt innehåll.
Magnus Äng

Top Marketing Group

5. Konkurrentanalyser

I strategiarbetet är en viktig del att utforska vad konkurrenterna gör och inspireras. Såklart ska du inte kopiera dom, det vinner du inget på men du ska se vad de gör och sedan inse vad du kan göra. När det gäller innehåll så ska du göra mycket bättre innehåll än de som just nu ligger på topplaceringarna.

6. Kommunikativ idé

Utveckla en idé om vad er kommunikation ska fokusera på över en längre tid. Den kommunikativa idén ska vara rikta sig mot dina målgruppers grundbehov som dina produkter och tjänster löser.

En Kommunikativ Idé är inte en Kommunikationsstrategi, även om de kan till vissa delar påminna om varandra (dels i namnet).

Vill du utveckla en Kommunikativ Idé för din Content Marketing så kan du fördjupa dig här.

7. Innehållsstrategier

När du vet vad konkurrenterna gör, vilka behov din målgrupp har och när du har skapat en kommunikativ idé så är det dags att ta fram innehållsstrategier för din kommunikation.

Bestäm olika media som ska genomsyra din kommunikation som exempelvis video och infographic, vilka ämnen som ni ska ta en position inom på Google men även i din målgrupps medvetande. Identifiera vilka sidor som behövs skapas på din webbplats och hur du ska ‘promota’ dessa innan din SEO lyfter upp innehållet i Google’s sökresultat.

8. Generera idéer

Nu är det dags att komma på idéer på innehåll som du ska skapa. I ditt analysarbete som du nu har gjort så brukar många idéer redan ha uppstått när du har undersökt vilka frågor som ställs på Google och du har sett vilket innehåll som är populärast i sökresultaten och i andra externa kanaler.

9. Dokumentera din idé i en Content Brief

Du bör dokumentera dina idéer på något vis så att du inte glömmer dom. Antingen skriver du ner dom i ett dokument eller verktyg som exempelvis Trello (som jag själv använder), men du kan också skriva ner dom i en brief (sk content brief).

En brief bör innehålla en kort beskrivning av din huvudidé, hur mottagaren ska uppfatta innehållet när de ser och läser det (alltså känslor, hur ska de reagera och känna?), även dina huvudsökord bör du ange samt vilket uppmaning du vill ha (Call to Action).

10. Skapa en Content Plan

Du bör planera in dina idéer efterhand, när de ska publiceras och även när du ska påbörja produktionen av innehållet. 

Tänk på att vissa typer av innehåll tar längre tid att producera, ex video tar ofta längre tid än en artikel att skriva.

Jag rekommenderar att du gör en tidplan som är rullande tre månader framåt eftersom den ska innehålla enhel del detaljer. 

Fler tips om du vill skapa en Content Plan.

11. Producera innehållet

När du ska producera innehåll så räkna alltid med text, det ska skrivas. Och du behöver grafiska element som bilder och kanske videos.

Du kan även lägga till citat, punktlistor, faktarutor och avskiljare mellan stycken för att göra innehållet mer levande.

Du kan behöva lite olika verktyg och program när du skapar innehåll. Jag är själv ingen designer och saknar kunskap om det mer komplexa programmen som Photoshop och liknande.

Här är programmen som jag rekommenderar för att producera;

 • Canva – läs min guide med mängder av tips
 • Pixlr – ett enklare alternativ till Photoshop
 • Fiverr – frilansare till en mindre peng
 • 99designs – riktigt bra frilansare
 • Design Pickle – anlita konsult på månadsbasis
 • Animoto – videos med färdiga mallar

12. Publicera innehåll i dina kanaler

När du har producerat innehåll så är det dags att publicera det i de kanaler som du har valt. Grundtanken med Content Marketing är att publicera originalinnehållet på din webbplats för att du vill attrahera besökare dit, dels i syfte att bygga varumärkeskännedom men även för att påverka potentiella kunder. 

Om du har optimerat innehållet efter något ämne och söktermer (sökord) så kan du lyckas få Google att placera din landningssida i deras sökresultat och på så vis attrahera besökare som söker efter just det du presenterar i ditt innehåll. Ofta tar det väldigt lång tid innan Google lyfter upp en landningssida på de högsta placeringarna i deras organiska sökresultat, så det kan ta flera månader innan du lyckas få besökare från sökmotorn (med hjälp av sökmotoroptimering).

13. Distribuera i externa kanaler

Efter publicering på din webbplats så kan du sprida delar av innehållet i olika externa kanaler som du inte äger, exempelvis i sociala medier. Du kan helt enkelt ta ett nyckeltal, citat eller skriva en rubrik och skapa en bild utav detta, sk ‘micro content’. Du kan publicera micro content vid upprepade tillfällen i sociala medier under flera dagar och på så vis lyfta upp ett ämne och vid sista publiceringen lägger du till en länk till din webbplats och relevant landingssida (sk ‘macro content’). Detta gör du för att attrahera de som rör sig i dessa kanaler som kan vara intresserad av ditt innehåll.

Du kan även publicera länken (url:en), alltså dela länken till innehållet på din webbplats i sociala medier och då syns en utvald bild och oftast texten som du har skrivit i sidans meta title och meta description.

14. Bevaka & moderera ditt innehåll

När du har distribuerat ditt innehåll i externa plattformar så ska du bevaka dessa för att kunna reagera om du får kommentarer. I kanaler som exempelvis Linkedin, facebook och Instagram så kommer deras algoritmer att prioritera det innehåll som skapar engagemang.

Om du bevakar ditt distribuerade innehåll och får kommentarer så kan du snabbt besvara dessa och om du gör det korrekt så kan ditt innehåll få en större spridning och räckvidd (unika personer som ser).

Besvara frågor och kommentarer för att försöka vidhålla dialogen ett tag, det kan öka dina chanser att bli prioriterad av algoritmen i den kanalen. En del påstår att du bör ha minst fyra ord när du besvarar en kommentar, så du ska alltså ha mer än en emoij.

Ett knep är att vara artig och tacka för intresset och sedan ställa en motfråga, för att du ska få ytterligare en kommentar och hålla dialogen levande. Du kan fråga individen något relevant som om vilken färg de bäst tycker om att ha i hemmet om du säljer inredning, när de dricker sin första kopp te på dagen om du säljer te eller hur ofta de bakar om du säljer tårtdekorationer.

15. Mät och utvärdera din Content Marketing

Vid Content Marketing så vimlar det av olika nyckeltal som kan vara aktuella. Tänk på att Content Marketing inte är SEO utan det handlar mer om besökaren gillar innehållet som du har skapat på den specifika websidan (blogpost eller landningssida) som du har skapat.

Nyckeltalen (KPI:er) som vi då är ute efter är främst relaterat till deras beteende som exempelvis ranking på Google, klickfrekvens på Google, hur länge en besökare stannad på websidan och hur många gånger besökaren tittar på sidan under en given period.

Det finns många fler nyckeltal att utvärdera vid Content Marketing som du kan läsa mer om här; 12 viktigaste nyckeltalen vid Content Marketing (infographic + förklaringar).

16. Uppdatera ditt innehåll i egna kanaler

När du har skapat innehåll på din webbplats som kan utvecklas och uppdateras så gör det. Se till att du har den bästa landningssidan i ämnet på Google (och Internet). Lägg till det innehåll som du kanske saknar, det kan vara bilder, illustrationer och videos som förstärker, förtydligar och kompletterar det du vill berätta.

När jag uppdaterar innehåll så brukar jag ange det i ett datum längst upp på sidan, som första textdelen i ingressen.

Detta datum berättar för besökaren, och min potentiella läsare att innehållet är aktuellt och inte flera år gammalt. Dessutom brukar Google visa detta datum ute i sökresultatet.