allt om

content marketing

[guide 2020]

 

Uppdaterad 2020-03-21

På den här sidan lär du dig hur du kan arbeta med Content Marketing och få tips som är aktuella för 2020, både för B2B-företag för leadsgenerering och ehandelsföretag.

I den här Content Marketing Guide får du även;

  • grundkunskaper i Content Marketing
  • tips på en arbetsprocess
  • se riktiga exempel

Här kan du läsa hela guiden!

Magnus Äng

Magnus Äng

Content Marketing | Head of Strategy

Jag arbetar dagligen med Content Marketing och har med digital marknadsföring sedan år 2000. Här delar jag med mig av tips och guider.

Jag är medgrundare till en rad olika företag med digitala marknadsföringstjänster som ex. byrån topvisible och SaaS-företaget RankTrail samt partner i ett par olika e-handelsföretag ex. euroflorist, Tea Junkie och Tårtdekoration.com.

Utöver detta så föreläser jag ofta och utbildar jag vid IHM Business School och Berghs School of Communication.

Innehållsförteckning

INTRODUKTION

CONTENT MARKETING

Vad är Content Marketing?

Content Marketing är en arbetsprocess inom digital marknadsföring som går ut på att fånga målgruppen med intressant och givande innehåll som skapar mervärde för dom och utan att du som avsändare marknadsför dina produkter och tjänster. Med Content Marketing påverkar du potentiella kunder med inspiration, information och kunskap så att de får upp ögonen för olika lösningar och får kännedom om ditt varumärke.

Här kan du läsa mer om vad Content Marketing är och se exempel från två företag.

Content Marketing definition

Content Marketing är en process där du planerar, skapar och publicerar innehåll som ska fånga din målgrupps uppmärksamhet och ge dom nytta, ett värde utan att direkt sälja något. Detta värde ger du i form av att utbilda, informera, underhålla och inspirera i syfte att påverka den potentiella kunden mot en ny insikt. Med denna metod så påverkar du dina potentiella kunder på ett positivt sätt utan att vara säljande i syfte att på sikt få dom att öppna upp sig för att bli din kund.

Joe Pulizzi är personen som myntade begreppet “Content Marketing” och har även grundat Content Marketing Institute som är väl värd att följa om du vill fördjupa dig inom ämnet.

Content marketing is a strategic marketing approach focused on creating and distributing valuable, relevant, and consistent content to attract and retain a clearly defined audience — and, ultimately, to drive profitable customer action. Joe Pulizzi

Myntade begreppet "Content Marketing", Grundare Content Marketing Institute

Hur använder man Content Marketing?

Content Marketing sker först och främst i egna ägda kanaler som exempelvis egen webbplats eller mobilapplikation, om man ska följa Joe Pulizzi som myntade begreppet.

Du kan skapa värde för dina potentiella kunder genom guider med text, bild och videos som de kan läsa direkt på din webbplats eller få ladda hem till pdf, sk whitepaper.

En del hävdar att Content Marketing även omfattas det som publiceras i externa kanaler som exempelvis sociala medier.

Vad innebär Content Marketing?

Det som gör din marknadsföring till just Content Marketing är att din kommunikation fokuserar på att ge ett mervärde och nytta för din målgrupp utan att du försöker sälja något. Gör du detta bra så kommer målgruppen att öppna upp sig för att köpa utav dig när timingen är rätt för dom.

Varför är Content Marketing viktigt?

I allt mer konkurrensutsatta kanaler där mediabruset är enormt så gäller det att fånga sina potentiella kunder, dvs sin målgrupp. Content Marketing är en smart strategi där du ger det som de vill ha just då, dvs information, inspiration eller kunskap. Om du lyckas nå målgruppen vid rätt timing, dvs när de är öppna för din information eller till och med söker efter den.

Det finns studier som påvisar att det är mer effektivt att rekrytera kunder om man inledningsvis har lockat dom med kunskap, guider och tips. Hubspot påstår att det är 13 gånger större chans till en positiv ROI (return on investment) jämfört om man inte använder denna process.

Fördelar och nackdelar med Content Marketing

Det finns en rad olika fördelar och nackdelar om du vill arbeta med Content Marketing. Några av fördelarna är att du kan locka helt nya och potentiella kunder genom att hjälpa dom lösa sina behov och ge dom nya insikter som innebär att de kanske börjar fundera på ditt företag och vad du har att erbjuda. Två av de stora nackdelarna är att det är tidskrävande och hög inlärningskurva.
Fler fördelar med Content Marketing är att ditt innehåll kan bli så bra att dina potentiella kunder återkommer för att veta mer och några sprider det till vänner och i sociala medier. Om du lyckas attahera de som kanske har en egen blogg eller en journalist så kan det skapa Online-PR och andra webbplatser kan skriva om er och skapa en sk backlink till din webbplats vilket ger er en högre “Ranking credit” i Googles sökmotorer.

Content Marketing vs SEO

Vad är skillnaden på Content Marketing och SEO (sökmotoroptimering)? Ja, förenklat kan man säga att Content Marketing är en del av SEO. SEO är så mycket mer än att bara skapa innehåll som hjälper en sökande, framför allt en sökande efter ett svar utan att bli bombarderar med köperbjudande. I SEO finn även arbete med de tekniska aspekterna av en webbplats, optimera för sökningar där någon vill köpa något.

Här kan du läsa mer djupgående om skillnaderna mellan Content Marketing & Sökmotoroptimering (SEO).

Content Marketing vs Inbound Marketing

Inbound Marketing är så mycket mer än Content Marketing. Vid arbete med Inbound Marketing omfattas även arbete med att publicera lockbete i externa kanaler för att attrahera besökare till webbplatsen och sedan in i en process där du ska försöka få dom att avge sin epost (exempelvis) för att därefter kunna vidarebearbeta dom till att bli kunder.

KOM IGÅNG MED

CONTENT MARKETING

Utveckla en Content Marketing process

Steg för steg!

Här är en steg-för-steg guide som du kan följa och ta fram en Content Marketing process;

1. Vad är ditt syftet och mål med Content Marketing?

Content Marketing är en process som fokuserar på den tidiga fasen i kundresan när dina potentiella kunder är öppna för kunskap, information och inspiration. Huvudmålen brukar vara att bygga varumärkeskännedom, varumärkespositionering, lead generation och/eller att öka kundlojalitet hos existerande kunder.

Besluta först vad ert syfte och vilka mål ni har med att implementera en Content Marketing-process.

2. Målgruppsanalyser

Det första du ska göra är att bestämma vilken målgrupp som du ska involvera i din Content Marketing, vem som du vill hjälpa, utbilda och inspirera och som ditt innehåll ska attrahera. 

Att bestämma sina målgrupper kan göra på många olika vis, mer eller mindre vetenskapliga. 

Och det kan göras annorlunda lite beroende på om du har några kunder sedan tidigare eller om du driver en startup och saknar djupare kunskap om dina potentiella kunder.

2.1 Målgruppsanalys med Facebook Custom Audience

Om du har kunder sedan tidigare men inte riktigt vet hur de ser ut demografiskt så kan du relativt enkelt ta reda på det genom att använda Facebook Ads gratisverktyg som heter Custom Audience (målgruppslistor). Du laddar helt enkelt upp dina kunder i ditt annonskonto på Facebook och skapar en målgruppslista, sedan är det bara att börja analysera vem dina kunder är.

Du öppnar upp målgruppslistan med dina kunder och ställer in parametrar som exempelvis demografiska faktorer (kön, ålder, geografi) och då får du reda på hur många av din kundlista som tillhör de kriterierna som du angivit, notera detta separat i ett dokument.

Kom ihåg att du måste enligt GDPR ha kundernas godkännande för att ladda upp dessa på Facebook för att göra analyser även om du inte ska rikta marknadsföring mot dom. Detta anger du enklast i dina villkor och policies på webbplatsen om de har kommit den vägen och som de måste godkänna när de kommer som besökare.

2.2 Fråga kunderna

Du kan även välja ut en handfull kunder och genomföra en kvalitativ studie för att få indikationer om hur de är och uppslag om du vill göra en djupare och större undersökning (kvantitativ).

Vill du ha mer tillförlitlig fakta och underlag så bör du göra en större kvantitativ undersökning och tänk då på att ha rätt urval och storlek till undersökningen så att den blir statistiskt säkerställd.

2.3 Statistik i Google Analytics

I Google Analytics som är ett gratis analysverktyg av din webbplats, så kan du hitta mängder om dina kunder om de är besökare och du kan segmentera ut dessa. Oftas kan det bli problematiskt om du inte bedriver e-handel.

3. Utveckla personas

För att skapa knivskarp och bra kommunikation som attraherar din målgrupp så bör du utveckla personas. Personas är en fiktiv och målande beskrivning som förtydligar olika personer som kan ingå i din målgrupp, exempelvis en man på 55 år är ofta väldigt annorlunda än en ung kvinna på 25 år.

4. Utveckla strategier för din Content Marketing

Med en större förståelse för dina målgrupper så ska du nu utveckla strategier som väcker deras intresse och attraherar till att vilja veta mer. 

4.1 Behov i kundresan

Om du inte redan har gjort det när du utvecklade personas så ska du nu identifiera idéer om vad dina målgruppen har för behov och beteende.

4.2 Analys av sökfraser & sökbeteende

Google’s data är en skatt och med hjälp av dessa kan du identifiera vilka söktermer som används när man vill veta mer om något och vill bli inspirerad.

4.3 Konkurrentanalyser

I strategiarbetet är en viktig del att utforska vad konkurrenterna gör och inspireras. Såklart ska du inte kopiera dom, det vinner du inget på men du ska se vad de gör och sedan inse vad du kan göra. När det gäller innehåll så ska du göra mycket bättre innehåll än de som just nu ligger på topplaceringarna.

4.4 Kommunikativ idé

Utveckla en idé om vad er kommunikation ska fokusera på över en längre tid. Den kommunikativa idén ska vara rikta sig mot dina målgruppers grundbehov som dina produkter och tjänster löser.

Vill du utveckla en Kommunikativ Idé för din Content Marketing så kan du fördjupa dig här.

4.5 Innehållsstrategier

När du vet vad konkurrenterna gör, vilka behov din målgrupp har och har skapat en kommunikativ idé så är det dags att ta fram innehållsstrategier för din kommunikation. Bestäm olika media som ska genomsyra din kommunikation som exempelvis video och infographic, vilka ämnen som ni ska ta en position inom, vilka sidor som behövs skapas och hur du ska ‘promota’ dessa innan din SEO lyfter upp innehållet i Google’s sökresultat.

5. Producera inneåll

  1. Kreativ process för generera idéer
  2. Content brief – dokumentera dina idéer i content briefar (gratis mall)
  3. Plan (gratis mall)

6. Publicera, distribuera & bevaka

När du har producerat innehåll så är det dags att publicera det i de kanaler som du har valt. Grundtanken med Content Marketing är att publicera originalinnehållet på din webbplats för att du vill attrahera besökare dit, dels i syfte att bygga varumärkeskännedom men även för att påverka potentiella kunder. 

Om du har optimerat innehållet efter något ämne och söktermer (sökord) så kan du lyckas få Google att placera din landningssida i deras sökresultat och på så vis attrahera besökare som söker efter just det du presenterar i ditt innehåll. Ofta tar det väldigt lång tid innan Google lyfter upp en landningssida på de högsta placeringarna i deras organiska sökresultat, så det kan ta flera månader innan du lyckas få besökare från sökmotorn (med hjälp av sökmotoroptimering).

Efter publicering på din webbplats så kan du sprida delar av innehållet i olika externa kanaler som du inte äger, exempelvis i sociala medier. Du kan helt enkelt ta ett nyckeltal, citat eller skriva en rubrik och skapa en bild utav detta, sk ‘micro content’. Du kan publicera micro content vid upprepade tillfällen i sociala medier under flera dagar och på så vis lyfta upp ett ämne och vid sista publiceringen lägger du till en länk till din webbplats och relevant landingssida (sk ‘macro content’). Detta gör du för att attrahera de som rör sig i dessa kanaler som kan vara intresserad av ditt innehåll.

Du kan även publicera länken (url:en), alltså dela länken till innehållet på din webbplats i sociala medier och då syns en utvald bild och oftast texten som du har skrivit i sidans meta title och meta description.

7. Mät och utvärdera din Content Marketing

Vid Content Marketing så vimlar det av olika nyckeltal som kan vara aktuella. Tänk på att Content Marketing inte är SEO utan det handlar mer om besökaren gillar innehållet som du har skapat på den specifika websidan (blogpost eller landningssida) som du har skapat. Nyckeltalen (KPI:er) som vi då är ute efter är främst relaterat till deras beteende som exempelvis ranking på Google, klickfrekvens på Google, hur länge en besökare stannad på websidan och hur många gånger besökaren tittar på sidan under en given period.

Det finns många fler nyckeltal att utvärdera vid Content Marketing som du kan läsa mer om här; 12 viktigaste nyckeltalen vid Content Marketing (infographic + förklaringar).

Pin It on Pinterest

Share This