Jag får ofta frågan, Content Marketing vs SEO – vad är skillnaden? Hur det skiljer sig dessa två metoder från varandra? Om man jobbar med Content Marketing, är inte det då sökmotoroptimering (SEO)?

Även om det är två olika ämnen så har de väldigt mycket gemensamt, och olikheter.

Content Marketing vs SEO

Likheterna mellan är många, likaså olikheterna. Content Marketing vs SEO, båda delar involverar ranking (placeringar) på Google och innehåller förarbete med sökordsstrategi, produktion av innehåll och analys. Skillnaderna är att SEO innehåller flera dimensioner av teknik och att Content Marketing fokuserar på att skapa värde för den sökande som är i tidig fas i kundresan (awareness).

Content Marketing fokuserar på värdeskapande

När man arbetar med Content Marketing så vill man skapa värde för en utvald målgrupp som har en viss utmaning, problem eller behov. Man tar redan på vad målgruppen söker efter innan de riktigt vet vad de behöver och skapar innehåll som hjälper de att förstå och få nya insikter. Innehållet (texter, bilder, videos mm) ska berätta, informera, utbilda och inspirera och besvara vad den sökande vill ha utan att man prata om sina egna produkter och tjänster och man undviker helt att vara säljande. Enligt Joe Pulizzi, Content Marketing Institute som uppfann och myntade begreppet Content Marketing så är det alltid publicering av innehåll i egna ägda kanaler som exempelvis sin egen webblats eller mobilapplikation.

SEO-arbetet är ett komplext arbete

Sökmotoroptimering (SEO) är en metod för att få sin webbplats synlig på Google för olika sökningar som är relevanta för webbplatsens syfte. I detta arbete så skapas innehåll som tjänar den sökandes önskan och kan spänna över hela kundresan. 

SEO innehåller även en hel del tekniska aspekter som att webbplatsen ska vara snabb, mobilanpassad, ha rätt säkerhetsnivå (https), användande av strukturerad data (rich snippets som ex kundbetyg i sökresultatet), canonical, länkattribut (nofollow, ugc & sponsored) och mycket mer. Det är även en hel del fokus på en av de viktigaste signalerna, backlinks (länkar mellan två olika webbplatser.