digital marknadsföring

[guide 2019]

 

Uppdaterad 2019-11-01

Om du är nyfiken på digital marknadsföring så har du kommit rätt, här förklarar jag olika begrepp, förklarar olika strategier, ger tips och hur olika digitala kanaler kan nyttjas. 

Den här guiden är levande och jag fyller på efterhand som jag kan med målet att det ska bli som en liten handbok inom Digital Marketing.

Innehållsförteckning

INTRODUKTION

DIGITAL MARKNADSFÖRING

Vad är Digital Marketing?

Digital Marknadsföring innebär att du kan marknadsföra tjänster och produkter i digitala kanaler som Google, Instagram, YouTube, Facebook mfl. Du kan marknadsföra ditt budskap med bl.a. text, bild och video och få synlighet genom två huvudprinciper, betald och organisk räckvidd. När andra reagerar på ditt innehåll kan innehållet få en viral effekt.

Vad innefattar digital marknadsföring?

Digital Marketing, som vissa säger är exakt samma sak som digital marknadsföring.

Vad som omfattar digital marknadsföring är förenklat beskrivet; analyser som exempelvis målgruppsanalys, målsättning som ska leda till en digital marknadsföringsstrategiertaktisk planering över produktion av innehåll och publicering i olika digitala kanaler. Utöver det kommer bevakning och analyser av utfallet.

Hur fungerar digital marknadsföring?

Människors beteende i digitala kanaler påverkar vilket innehåll de kommer att se. Varje digital kanal har algoritmer som analyserar vilka ämnen du gillar, hur gammal du är, var du är etc. Datan om dig kan hjälpa  marknadsförare när de ska köpa annonsering.

Vilka digitala kanaler finns det?

Antalet digitala kanaler utökas kontinuerligt även om det inte sker i något extremt högt tempot. De digitala kanalerna kan lite förenklat delas in i sökmotorer och sociala medier, sedan finns det en drös olika som kan kategoriseras som övriga.

Sökmotorerna är så klart starkast på att presentera innehåll när man har sökt efter något medan sociala medier är bäst på att exponera innehåll baserat på intresse.

Flera digitala kanaler kan vara svårt att kategorisera, exempelvis facebook har ju även en sökfunktion men det gör det inte till en sökmotor. Facebooks huvudfokus är att presentera innehåll utan att du ska behöva söka samt att göra det enkelt att interagera med innehållet och andra.

  Utöver sökmotorer och sociala medier så finns det podcasts, email, messenger (som vissa kategoriserar som sociala medier) webbplatser och mobilappar.

  Enheter är en viktig ingrediens i digital marknadsföring

  Vi surfar på Internet med flera olika enheter som dator, smartphone, smarttablet (ex iPad), smart watches, smart-TV, röstenheter (ex Google Home) mfl.

  Vi använder olika enheter vid olika tillfällen beroende på var vi är och vad vi vill göra. Antalet uppkopplade enheter ökar kraftigt i våra hem och fler maskiner blir uppkopplade. Electrolux lanserade en ugn under hösten 2018 som kan röststyras via Google Home.

  Vad är touchpoints i digital marketing?

  Touchpoints i digital marknadsföring är ett begrepp för en punkt där man kan nå en individ via en enhet (smartphone, dator, surfplatta, smartwatch etc.) och i en digital kanal (facebook, Google, YouTube, webbplats etc.), exempelvis när en person använder mobilversionen av facebook.

  Man kan generellt säga att ju fler touchpoints som en potentiell kund kan nås ju större chans är det att påverka personen till att konvertera exempelvis till ett köp.

  Vad gör algoritmerna i de digitala kanalerna?

  Alla digitala kanaler som exempelvis facebook, Google och YouTube består utav egna utvecklade algoritmer som läser av besökarnas beteende och försöker tolka samt presentera så relevant innehåll som möjligt. 

  På Google så vill sökmotorn presentera så relevant sökresultat för den sökande så att den direkt hittar vad den letar efter. Google’s algoritm för det organiska sökresultatet uppdateras flera gånger dagligen och har utvecklats under närmare 20 år för att snabbt kunna ge dig det du söker.

  Facebook har sin egen algoritm som tolkar vad du tycker om, vad du läser, tittar och klickar på, vem du interagerar med, vem du följer och var du är. Algoritmen samlar in data om ditt beteende och presenterar innehåll som den tror är relevant för dig. Facebook algoritm uppdateras löpande för att du ska uppleva att innehållet är intressant.

   Artificiell intelligens i digitala kanaler

   

  Artificiell intelligens (AI) har en allt mer större roll i de digitala kanalernas algoritmer numera och mer kommer de ha i framöver.

  Vad är då artificiell intelligens?

  Algoritmerna tolkar datan som vi lämnar från oss när vi tittar på en video en viss tid, klickar eller stannar upp i vårt scrollande via vår mobil eller en annan enhet någonstans på en geografisk plats. AI hjälper till att tolka datan genom att den tränas att bearbeta stora mängder av data för att hitta mönster och därefter agera med att presentera innehåll. Med hjälp av AI så blir innehållet mer relevant ju mer data den får hantera och tolka.

  Vad är organisk räckvidd?

  Alla digitala kanaler innehåller information från sina användare som exponeras för dig antingen genom att du söker efter det eller att du får det presenterat för att den digitala kanaler tror att det intresserar dig.

  Vi kan alla, både du som privatperson och som företag publicera innehåll och som blir synligt organiskt utan att vi behöver betala för att det ska synas. Organiskt innehåll är sådant som de digitala kanalerna visar utan att kräva en ekonomiskt motprestation, dvs det är gratis att publicera.

  Räckvidd innebär att man når personer med sitt innehåll, dvs att personer kan se och läsa innehållet minst en gång. När man benämner organisk räckvidd på ex 4.000 så innebär det att så många personer har nåtts av budskapet utan att avsändaren har behövt betala. Räckvidd betyder inte att någon har klickat utan primärt kan ha sett innehållet.

  Vad är betald räckvidd?

  Betald räckvidd är annonsering helt enkelt. Med betald räckvidd är betydligt enklare att få räckvidd i den målgruppen som önskas nå eftersom det går att styra vid annonseringen till skillnad mot organisk räckvidd där man inte vet vem som ser innehållet innan man publicerat.

  Med betald räckvidd kan du ofta bestämma geografisk inriktning, ålder, kön, intresse, språkkunskaper och mycket andra parametrar. Du kan även i vissa kanaler rikta dina annonser mot individer som har interagerat med ditt innehåll, exempelvis sett en video som du tidigare publicerat, som har klickat på ditt innehåll i sociala medier eller har besökt en websida på din webbplats eller använt din mobilapp.