Att genomföra Content Audit är en rutin som de flesta Web Creators eller E-commerce Managers bör ha och många har sina egna rutiner. Här går jag igenom grundstegen när jag genomför Content Audit för mina egna projekt och kunder.

En Conten Audit görs med ett mål i sikte och kan exempelvis vara att få besökarna att stanna längre eller få fler intresserade av att ladda hem din guide (leads generation). När du bestämt målet samlar du ihop relevant innehåll, kategoriserar det och analyserar relaterade nyckeltal. De sista stegen är att planera ditt och dina kollegors arbete samt skapa eller uppdatera innehållet.

Här hittar du de 7 stegen i en Content Audit!

Innehåll

Vad är Content Audit?

Steg 1 – Bestäm mål med Content Audit

Steg 2 – Välj relevanta nyckeltal

Steg 3 – Samla data & innehåll

Steg 4 – Kategorisera ditt innehåll

Steg 5 – Analysera datan

Steg 6 – Skapa en Content Plan

Steg 7 – Uppdatera eller skapa nytt innehåll

Vad är Content Audit?

Innan vi går igenom stegen för att göra en Content Audit så är det viktigt att förstå vad en Content Audit är. En Content Audit strävar dels efter att du ska dra lärdomar av ditt innehåll så att du kan förbättra innehåll som redan finns publicerat eller det som du ska skapa. En Content Audit kan också innebära att du identifierar nya möjligheter, att du upptäcker frågeställningar och ämnen som du saknar.

Content Audit kan se lite olika ut beroende på vilka kanaler som du arbetar med, exempelvis sociala medier (Instagram och Linkedin) jämförelse med sökmotorer (Google och YouTube).

I sociala medier så gäller det främst att göra Content Audit för att lära sig när man ska skapa nytt innehåll.

Vid synlighet i sökmotorer så kan Content Audit göras för att förbättra existerande innehåll men även för att dra lärdomar när nytt ska produceras.

Oavsett vilka kanaler som du arbetar med så är Content Audit ett löpande och viktigt arbete vid Content Marketing.

1. Bestäm mål med Content Audit

Först ska du bestämma huvudmålet bakom din Content Audit och det kan vara smart att fokusera på ett i taget. Vid en Content Audit av innehåll till Content Marketing så fokuserar jag oftast på delmål (micromål), som har sina egna nyckeltal.

Det första du bör göra är att definiera dina mål med ditt innehåll. Att skapa innehåll är ett tidskrävande arbete och resultaten kommer oftast efter ett tag, när man har börjat förstå vad som faktiskt fungerar.

Målen med ditt innehåll kan vara många, både sk macro som micromål. Här är några exempel på båe macro- och micromål.

När du fokuserar på ett mål i taget så kan du få en djupare insikt om hur exempelvis olika websidor presterar i en specifik del, vilket kan vara väldigt lärorikt för både dig och dina kollegor/kunder.

1.1 Bestäm Huvudmål med din Content Marketing

 • försäljning (online)
 • försäljning (online) av en specifik produkt/tjänst
 • besökare till ett fysiskt event
 • leads
 • varumärkespositionering
 • varumärkeskännedom
 • antal deltagare på ett webinar

1.2 Delmål vid Content Audit för webbplats

När det kommer till Content Marketing med din webbplats som huvudkanal så kan ett mål var att få fler att klicka på din webbplats, att stärka webbplatsens auktoritet, att förbättra användarupplevelsen av ditt innehåll för besökarna eller kanske att få fler besökare att ladda hem ditt whitepaper (guide, checklista mm).

Delmål att analysera vid Content Audit för en webbplats

 • få fler att klicka på din webbplats i sökresultatet
 • få fler besökare att stanna kvar på din websida
 • få besökarna att stanna längre på din websida
 • få besökare att scrolla längre ned på din websida
 • få fler att att konvertera, ex ladda hem ditt whitepaper

1.3 Mål vid Content Audit för YouTube-kanal

Att göra en Content Audit för dina videos på YouTube skiljer sig från den man gör för sin webbplats. Det finns likheter som att varje video har en URL, data kring klickfrekvens (CTR), hur länge en besökare stannar men olikheter när det gäller till att uppdatera eller skapa nytt innehåll. Vid videos på YouTube så kan du uppdatera mycket av din existerande video (ex thumbnail, taggar, rubrik, brödtext) men inte själva videon. Om du upptäcker att videon inte presterar bra så måste du skapa en ny video.

Micromål vid Content Audit för en YouTube-kanal

 • få fler att klicka på din video i sökresultatet
 • få fler tittare att se mer av din video
 • få tittare att kommentera eller gilla din video
 • få fler av tittarna att se fler av dina andra videos
 • få fler tittare att prenumerera på din kanal

2. Välj relevanta nyckeltal

Utifrån vilka mål som du vill arbeta mot så väljer du vilka nyckeltal som är relevanta att analysera.

Om du, exempelvis vill få fler att klicka in på din webbplats från Googles sökresultat så är CTR (click through rate/klickfrekvens) ett relevant nyckeltal. Detta nyckeltal hittar du i Google Search Console och indikerar hur många som har sett och sedan attraheras av att klicka på just din Meta Titel (den klickbara delen i sökresultatet).

MicromålNyckeltal (KPI)
Få fler klick i Google’s sökresultatCTR (klickfrekvens), Synlig med Rich Snippet
Få fler besökare att stanna på din websidaBounce rate (avvisningsfrekvens)
Få besökarna att stanna längre på din websidaGenomsnittlig tid på sidan
Få besökare att scrolla längre ned på din websidaAndel (%) som scrollar till mitten & botten
Få fler att konverteraKonverteringsgrad mål

Det finns många olika nyckeltal att fokusera på men fokusera på det som är relaterat till ditt mål.

3. Samla data & innehåll

För att analysera större mängder av innehåll så kan det vara klokt att samla ihop det och lista det i exempelvis Google Spreadsheet. När du gör detta så kan du få en bra överblick över innehållets nyckeltal och direkt identifiera vilka som bör förbättras.

För en webbplats med kanske hundratals olika websidor så samla alla relevanta url:er med hjälp av ett verktyg, exempelvis Screaming Frog. Om du vill analysera CTR för olika url:er så kan du med detta verktyg få fram både URL:er, Meta Title och Meta Descriptions och sedan exportera detta till ett format (ex CSV) som du kan importera i Google Spreadsheet.

Nyckeltalet CTR för olika URL:er hittar du i Google Search Console och denna data kan du exportera därifrån och sedan importera in i Google Spreadsheet.

Oavsett vilken data du behöver så ska detta samlas för att ge dig en överblick.

4. Kategorisera innehållet

När du väl har samlat din data så är nästa steg att kategorisera det och se vilka nyckeltal som är sämre än andra.

När du samlar data för din webbplats och vill kategorisera det så lägger jag alltid till egen information så att jag senare kan kategorisera mina websidor. Jag lägger alltid till websidans syfte (jag kallar detta för sidtyp) och dessa kan vara av redaktionell karaktär (vid Content Marketing), produktsida (vid ehandel) eller andra sidtyper på min webbplats.

Jag kategoriserar även websidornas huvudsyfte, dvs sökintention. Var i kundresan ska denna sidan fokusera, är det i Awareness, Consideration eller Decision.

Om du har skapat ert innehåll så bör du ha hyfsat kolla på ert innehåll och påbörja med att dokumentera vad ni har, framförallt det som är av Evergreen-karaktär. Se till att kategorisera vad som är just Evergreen-karaktär, det hjälper dig senare när du ska skapa en Content Plan.

5. Analysera datan

När du har kategoriserat ditt innehåll så är det enklare att göra analyser. I Google Spreadsheet så finns det bra filterfunktioner som gör att du kan sortera eller filtrera fram olika värden i kolumner och på snabbt identifiera de som du anser är sämts presterande websidor eller videos.

Jag har ofta en kolumn som heter “Prio” där jag anger sifforna 1-3 beroende på hur viktiga websidorna eller videorna är för mig (ex affärsnyttan). Med denna prioritering så blir det sedan enklare för mig att planera.

6. Skapa en Content Plan

När du har analyserat ditt innehåll och kommit fram till olika förbättringsförslag så ska dessa genomföras. Dina insikter ska implementeras och om det är websidor på en webbplats eller videos på YouTube som ska uppdateras med innehåll (ex thumbnail för YouTube-video) så bör det planeras i en Content Plan.

Om du har identifierat att du saknar innehåll på din webbplats så ska du besluta om du vill uppdatera existerande innehåll eller skapa nytt.

Om det nytt innehåll som ska skapas, oavsett kanal (ex sociala medier) så bör även det planeras.

7. Uppdatera eller skapa nytt innehåll

Nu när du har identifierat och planerat nya möjligheter så gäller det att genomföra förbättringarna. Du behöver inte alltid skapa nytt innehåll när det kommer till Content Marketing där din webbplats är huvudkanalen, många gånger räcker det med att uppdatera existerande websidor.

Om du har mycket text på en websida så kan det ibland räcka med att lätta upp läsbarheten med underrubriker eller grafiskt material för att få besökarna att stanna kvar längre på en websida.