Det vimlar av nyckeltal men vilka bör du mäta och ha koll på vid Content Marketing? Här är de viktigaste du behöver för att utvärdera om ditt innehåll är attraktivt eller inte.

Hur mäter man Content Marketing?

Det finns ett flertal viktiga nyckeltal (KPI:er) att har koll på vid Content Marketing som exempelvis, ranking på Google, hur många sidvisningar av innehållet på din webbplats, avvisningsfrekvens, genomsnittlig tid på sidan och konverteringsgrad.

Här är de viktigaste nyckeltalen som du bör ha koll på för varje individuellt blogginlägg eller landningssida som ingår i din Content Marketing.

1. Ranking på Google

Google står för närmare 60% som källa för besökare till webbplatser, 2:an facebook kommer endast med ca 5% (källa: Jumpshot). Vid Content Marketing är det vanligast att Google står för delen av besökarna och därför bör du bevaka rankingen av sökfraser för de ämnen som dina websidor berör. 

För detta arbete använder jag RankTrail.

2. CTR

Det är viktigt att locka sökande på Google till besökare till dina landningssidor som ingår i din Content Marketing. För att locka in besökarna från Google så spelar din text som syns i sökresultatet en viktig roll, din sk Meta Title och Meta Description. Du ska ha unik av dessa för varje websida och om de är bra och attraktiva så lockar du sökande att klicka på din Meta Title. Ett nyckeltal som är viktig att följa är klickfrekvensen, på engelska Click Through Rate (CTR).

För att mäta unika besökare använder jag Google Search Console.

3. Unika besökare

Ranking på Google i alla ära men viktigare är antalet unika besökare för varje websida som ingår i mitt Content Marketing-arbete. Varje websida fokuserar på olika personas och det är viktigt att veta hur många unika besökare dessa sidor får.

För att mäta unika besökare använder jag Google Analytics.

4. Sidvisningar

Dina besökare kan komma till din artikel eller landingssida från många olika håll exempelvis via externa kanaler som Google’s organiska sökresultat, via menyn på din webbplats eller från en annan sida på din webbplats. Ha kolla på hur många sidvisningar av varje unik sida som ingår i din Content Marketing som görs. Sidvisningar är inte detsamma som unika besökare utan det är det totala antalet visningar av en specifik sidan som har gjorts för alla besökare under en given tidsperiod.

5. Unika sidvisningar

Ranking på Google i all ära men inte alla besökare kommer därifrån, de kan komma från många andra sidor dels från din webbplats men även från andra webbplatser. Nyckeltalet unika sidvisningar indikerar hur många som har sett sidan och det är en av de viktigare delmålen på vägen till att fånga leads. Statistiken för unika sidvisningar hittar du i Google Analytics och i rapporten Beteende > Webbplatsinnehåll > Alla sidor.

6. Tid på sidan

Ett annat viktigt nyckeltal är den genomsnittliga tiden som en besökare spenderar på sidan. Du har skapat innehåll som ska inspirera, utbilda och kanske informera och du kan mäta din egen tid för hur lång tid det tar att läsa, titta och konsumera innehållet på en specifik webbsida. Jämför denna tid med den genomsnittliga tiden som du hittar i samma Google Analytics rapport som jag har nämnt tidigare Beteende > Webbplatsinnehåll > Alla sidor. Om det tar 5 minuter att “konsumera” innehållet och den genomsnittliga tiden är väldigt låg exempelvis 30 sekunder så indikerar detta att något är fel.

7. Avvisningsfrekvens (Bounce Rate)

Google har vid ett tillfälle meddelat, när jag deltog i ett seminarium, att en avvisningsfrekvens på 80% är ett problem. En websida bör ha 60% eller lägre. Ibland så kan detta nyckeltal bli missvisande eftersom besökare från en extern kanal med extremt hög avvisning kan ge en skev bild. Du kan använda segment och sätta exempelvis Google som kanal och organic som medium för att se hur det ser ut för exempelvis besökarna från Google.

Rapporten om avvisning hittar du precis som de andra i rapporten Beteende > Webbplatsinnehåll > Alla sidor.

8. Antal konverteringar

Ett viktigt mål med Content Marketing är konvertering till lead, det är mycket mer troligt än konvertering till kund utifrån ett kortare perspektiv. Konvertering till lead handlar om att omvandla besökarna till leads (potentiella kunder) och antalet är såklart viktigt.

9. Konverteringsgrad

Mät andelen av hur många besökare som blir lead dvs konverteringsgrad (%). Förutom att vilja ha fler besökare så bör du ha fokus på att öka konverteringsgraden genom att arbeta med olika taktiska lösningar och Call-to-action (CTA) för att försöka förbättra konverteringsgraden. Det finns många aspekter som påverkar konverteringsgraden, såklart det viktigaste är besökarens incitament. Varför ska besökaren vilja lämna sin epost till dig, vad får de? 

Även design (UX), websidans laddningstid (hastighet) är viktig och om den är mobilanpassad.

10. Konverteringsgrad per aktivitet

Ha kolla på de olika konverteringsgraderna till lead (CRL) för olika aktiviteter, så kallade mål i Google Analytics. Dina aktiviteter för att fånga besökare och få dom att bli lead kan vara många olika och det gäller att testa för att utvärdera vilka som fungerar bäst. Här är några aktiviteter som du kan testa på en landningssida för att förbättra konverteringsgraden;

 

  • Basic: att ange sin epost för att få nyhetsbrev
  • Whitepaper: ladda hem ett dokument, ex en guide eller bok (pdf)
  • Övriga download: mallar som budget, marknadsplan etc.
  • Webinar: kör live eller förinspelade webinar som besökaren kan få tillgång till om de anger sin epost

11. Backlinks till websidan

Ditt innehåll som du har skapat i Content Marketing-syfte bör inspirera, utbilda eller informera. Om du lyckas göra detta bra så kan det ge backlinks till din websida, dvs att externa webbplatser länkar till din websida. Dessa backlinks är för att de kan ge dig nya besökare och kan värderas högt av Google och påverka dina placeringar på Google.

Jag mäter hur många backlinks genom RankTrail, där kan jag se antalet just nu samt följa utvecklingen.

12. Social sharing

Om ditt innehåll är bra och attraktivt så kommer det att delas med andra, bland annat via sociala medier. Håll koll på hur det delas, hur många gånger och i vilka kanaler. För att mäta detta kan du dels använda Buzzsumo.com eller en delningsfunktion som ShareThis.com.