TopVisible – så växte en av Malmös bästa digitala byråer fram!

Embryot till TopVisible växte fram under 2010 och 2011 och vi (jag och Magnus Noord) paketerade våra konsulttjänster då i TopSEM. När vi lärde känna Jacob Lönroth så bestämde vi oss för att bygga en mjukvara inom digital marketing och vi tog med oss våra kunder och bildade en av Malmös bästa digitala kommunikationsbyråer 2012 som fick namnet TopVisible

TopVisible.se 2011-2015

TopVisible.se 2015-2018

Vi började med Google AdWords

Direkt vid starten fick vi gedigna kunder inom e-handel med fokus på Google AdWords och kundtillströmmen har fortsatt i ett rasande tempot. Några av kunderna som TopVisible har arbetat eller arbetar med är Yves Rocher, Tailor Store, CoolStuff, Telia, Barncancerfonden och Lundalogik.
Vi tre som startade TopVisible hade tillsammans mer än 20 års erfarenhet av Google AdWords men för att hinna med så anställde vi tidigt Google AdWords-experten Maria Eckerwall. Maria har tidigare arbetat på Google och är numera VD på TopVisible.

Och vi växte med Google

Efterhand som kunderna fick förtroende för oss så efterfrågade de våra kunskaper inom sökmotoroptimering (SEO) och efter övertalande av kunderna så började vi anställa personal med kunskap inom området även om vi själva besatt denna. Vi som var grundarna till TopVisible hade då väldigt mycket att göra så vår enda chans att tillmötesgå kundefterfrågan var att anställa experter inom sökmotoroptimering (SEO).

Populära kurser inom digital marketing!

Flera av de företag som kontaktade oss ville ha hjälp med sökmorotoptimering (SEO) eller Google AdWords men hade ibland inte tillräckligt med resurser för att anlita oss eller så ville de helt enkelt lära sig själv. Vi valde tidigt att paketera våra kunskaper i olika kurser och det blev en stor framgång för oss, fler än 700 har gått våra kurser och fler än 1.000 personer har varit och lyssnat på våra föreläsningar i olika sammanhang.

Mjukvaran fick ett annat namn än TopVisible

Fån början skulle vår mjukvara heta TopVisible men efter några års utvecklande och framgångsrika kunduppdrag så förknippades varumärket med kunskap och konsultverksamhet. När vi väl lanserade mjukvaran 2013 så fick den istället heta RankTrail och 2015 blev den också ett eget bolag. Idag är TopVisible och RankTrail helt separata företag med olika ägarstrukturer.

Från sökbyrå till digital kommunikationsbyrå

Sedan 2015 har TopVisible allt fler uppdrag inom sociala medier, analys, delaktig i webutveckling och mer strategiska uppdrag och den lilla sökbyrån har vuxit ur sin lilla kostym. Idag har TopVisible blivit en digital kommunikationsbyrå med uppdragsgivare inom alla möjliga branscher som ehandel, industrikoncerner, köpcenter och kommun.