gör målgruppsanalys & definiera målgrupp

[guide 2021]

 

Uppdaterad 2021-03-24

Vid kommunikation och digital marknadsföring så är det viktigt att bestämma sig för vem man vill nå med sina budskap, dvs vilket målgrupp ska ni når. Här beskriver jag olika begrepp och ger tips på hur du kan genomföra olika målgruppsanalyser.

INTRODUKTION

MÅLGRUPP

Vad är målgrupp?

En målgrupp är en person (eller företag) som har kategoriserats utifrån olika kriterier som exempelvis geografi, ålder, inkomst och värderingar och som man vill nå med sitt budskap i marknadsföring för att slutgiltligen kanske sälja en produkt eller tjänst.

Varför tar man fram en målgrupp?

Anledningen till att man tar fram en målgrupp är att utveckla marknadsföring, produkter och tjänster som blir effektivare än i jämförelse om man skulle ha samma erbjudande till alla. Vi är alla olika och resultatet av marknadsföringen brukar bli bättre vid målgruppsanpassad marknadsföring.

Vad är målgruppsanalys?

När man vill definiera en eller flera målgrupper så bör man göra en målgruppsanalys i syfte att försöka förstå så mycket som möjligt innan man har bestämt hur målgruppen ser ut. Det finns många olika processer för att göra målgruppsanalyser och här kommer jag att nämna ett par enklare varianter.

Om du startar ett helt nytt företag så bör du undersöka vem som potentiellt är intresserad av dina produkter och tjänster för att försöka förstå vem målgruppen kan vara. Det kan du göra genom drjupintervjuer (kvalitativa studier) och genom kvantitativa undersökningar (enkät).

Ett företag som redan har kunder har en hel del vetskap hos de anställda men också i sin kunddata och information i sina system som kan bidra till målgruppsanalysen.

Segmentera din målgrupp efter demografi

En målgrupp kan segmenteras utifrån demografiska faktorer som exempelvis ålder, kön, inkomst, yrke, utbildning och familjesituation (ensamtstående, singel, sambo, gift). Fakta för demografi är relativt enkelt att identifiera.

Segmentera efter plats och geografi

Du kan segmentera din målgrupp efter geografi som till exempel land, region, län, stad och område. Utifrån geografi kan du, om du vill, göra antaganden i samband med annan extern data som exempelvis väderleksdata. Vissa geografiska områden så har kallare, varmare, blötare väderslag än andra områden och på så vis kan du anta att de har olika behov.

Segmentera efter intresse

När du vill segmentera din målgrupp så kan du även segmentera efter intressen som mat, djur, konst, hälsa och film. Med dagens teknik är det möjligt att hitta personer med olika intressen framför allt när du vill annonsera.

Så här gör du en målgruppsanalys, i stora drag

En målgruppsanalys kan ske på många olika vis, här är en metod i stora drag:

1) Du tar fram en hypotes om målgruppen och kan välja att testa den direkt genom marknadsföring eller att direkt ta sig an steg 2

2) Du samlar data genom undersökningar både kvalitativa och kvantitativa

3) Gör djupare målgruppsanalyser med kunddata exempelvis om du har kontaktuppgifter så kan du göra djupare analyser med hjälp av externa system som facebook målgruppslistor

4) Revidera din hypotes när du har nya insikter och då närmar du dig sanningen med små steg

5) Fortsätt att samla kunddata genom olika metoder och fortsätte att revidera din definition av er målgrupp.

Undersök målgruppens storlek med hjälp facebook

Om du har en hypotes om vem som är din målgrupp så kan du med hjälp av facebook undersöka hur många personer som uppfyller dina kriterier för din målgrupp. Eftersom du inte vet exakt vem som är din målgrupp så så får du via facebook en bra indikation på storleken av din målgrupp i en stad eller i ett visst land.

Du undersöker målgruppens storlek med hjälp av deras gratisfunktion som heter Custom Audience. 

välj Målgrupper i ditt facebook annonskonto

Gör enklare målgruppsanalyser med Google Analytics

Använd Google Analytics för att göra målgruppsanalyser och få en ökad förståelse för era kunder.

Google Analytics är ett analysverktyg för din webbplats och webshop, det är gratis (för de flesta) och innehåller data och mycket intressant information om dina besökares ålder, kön, intressen och geografisk plats.