Microbloggen Twitter lanserar nu sin efterlängtade annonsplattform som innebär att företag kan köpa exponering. Twitter kallar sina annonser för “Promoted Tweets” och kommer att vara starkt kopplat till sökord som man vill exponeras för.

Twitter lanserar annonseringsplattformen "Promoted Tweets"

Twitter-annonsens utseende

Företag kommer att kunna annonsera i Twitter och exponeras i Twitter-flödet mellan andras Twitter-inlägg. I början kommer annonserna endast att vara synliga på Twitter.com men framöver också för de som använder applikationer som exempelvis TweetDeck och Tweetie. Twitter kommer initialt endast att exponera annonserna i sökfunktionen för att mäta effekterna och se reaktionerna. Twitter säger också att endast en annons åt gången skall vara synlig och om lanseringen blir positiv kommer “Promoted Tweets” att rullas ut på fler delar på Twitter.

Twitter’s annonspris

Priset för annonseringen hos Twitter kommer att bli auktionsbaserat och starkt kopplat till sökord som företagen själv väljer. Man kommer att betala för visningar (impressions) och priset för en Twitter-annons kommer att vara CPM-baserat. Det innebär att priset delvis påverkas av efterfrågan, dvs många som vill annonsera för ett spesifikt sökord i Twitter men även hur många gånger annonsen kan exponeras på Twitter.

Källa: Mashable

Pin It on Pinterest

Share This