E-handelsföretaget Amazon.com var tidigt ute med att tillåta kundåsikter vid produkterna på deras website. Det är 15 år sedan de lanserade sina första sk sociala funktioner och idag har de närmare 10 miljoner kundåsikter samlade samtidigt som de fortsätter att lansera nya funktioner för att engagera kunderna.

Det börsnoterade e-handelsföretaget Amazon.com lanserade sina första sociala funktioner redan 1995 och möttes då utav skeptism och kritik för riskerna med att låta kundens åsikter synas offentligt. Idag finns det troligen inte lika många skeptiker då 5 miljoner kunder har gett Amazon hela 10 miljoner åsikter och dessa har blivit ett viktigt strategiskt verktyg för deras affärsutveckling.
Amazon’s förståelse för sociala funktioner, Social Media och hur dessa kan engagera kunderna samt storskaligt samlande av kundåsikter gör att de stärker sin position inom e-handel och sitt segment samt ger dem en enorm konkurrenskraft.

Kundens åsikter viktiga för e-handelsföretaget Amazon.com

Kundens åsikter viktiga för e-handelsföretaget Amazon.com

Amazon fortsätter utveckla sociala funktioner

Amazon lägger mycket tid på att analysera kundernas kommentarer och åsikter men även på att utveckla nya funktioner, här är några exempel:

  • 1999 lanserades en funktion där kunder kan skapa önskelistor och dela med sig av sina favoritprodukter
  • 2005 lanserades möjligheten för kunderna att gemensamt diskutera specifika produkter i community-features som finns direkt anslutna till relaterade produkter
  • 2006 gjorde de det möjligt för kunder att diskutera generella ämnen, i forum (sk. community-features), som kan kopplas till produkter som de säljer, exempelvis Yoga
  • 2009, i september, lanserade de en funktion som gör det möjligt att bedöma produktegenskaper och tilläggsprodukter, exempelvis kamerans batteri och bildkvalitet
  • Amazon rullar ut ca 50 nya forum varje år
Amazon låter kunderna diskutera generella ämnen i community-features

Amazon låter kunderna diskutera generella ämnen i community-features

Besökaren läser kundåsikter innan e-handelsköpet

70% av amerikanarna läser kundkommentarer och bedömningar innan de genomför ett e-handelsköp, enligt en undersökning i Oktober 2008 gjord av Pen, Schoen & Berland Associates. Jag känner tyvärr inte till några liknande svenska undersökningar men med dessa fakta i ryggraden och med enkel bevakning av världens största e-handelsföretag Amazon borde fler företag med e-handel i Sverige vara längre fram än vad de är idag. Några av de större svenska e-handlarna nyttjar Social Media integrerat i sin e-handel, exempelvis Lindex med bloggtjänsten Twingly medan några andra har sociala funktioner som betygsättning eller möjligheten till kommentarer. Det Malmöbaserade prylföretaget Coolstuff.se har tagit steget längre och är ett av få företag inom e-handeln som har förstått vikten av engagera kunderna och ger dem möjlighet att ladda upp egna filmer och foto på deras produktsidor, exempelvis med produkten Borak Mankini som engagerat många besökare och kunder.

Coolstuff.se använder sociala funktioner på produktsidan

Coolstuff.se använder sociala funktioner på produktsidan

Mängder av mindre företag med e-handel saknar helt eller har väldigt få sociala funktioner på sina e-handelslösningar då de sitter i händerna på sina e-handelsleverantörer. Det vilar därför ett stort ansvar för e-handelsleverantörerna att förstå nyttan med sociala funktioner och Social Media, de som förstår detta först kommer troligen att vinna mark på den svenska e-handelsmarknaden.

Källa: material om Amazon.com är delvis hämtat från Businessweek.com

Pin It on Pinterest

Share This