Dibs-anställda kan göra sig en hacka!

Idag informerade Dibs att deras anställda förvärvar aktier i företaget. De anställda som var med i Teckningsoptions-programmet 2006/2007 har gjort sig en bra förtjänst då de köper aktier för 26,75 kr medan kursen just nu står i 59,25 kr. Det innebär att värdet på...