Audience Retention är väldigt viktigt att förstå som YouTube-Creator och vid YouTube SEO.

Audience Retention i YouTube Analytics hjälper dig att förstå hur bra dina videos är på att behållar tittarna och ger dig djupare förståelse för de olika delarna. Du hittar edls fyra olika moment som kan ge dig väldigt nyttiga insikter; Intro, Top Moments, Spikes och Dips.

Här går jag igenom vad Audience Retention och vilka de fyra olika momenten är!

Vad är Typical Audience Retention?

Typical Audience är ett nyckeltal som du kan jämföra dina videos med på YouTube och du kan få djupare insikter om hur de får tittarna att stanna kvar.

På sikt kommer YouTube även att ge dig möjlighet att jämföra din video med andra videos från liknande kanaler, då troligen ett genomsnitt utan att avslöja andra kanaler.

YouTube kommer också att ge dig möjlighet att jämföra djupare hur dina videos presterar för följande moment;

  • Intro
  • Top Moments
  • Spikes
  • Dips

I statistiken så kommer du även att kunna urskilja var dina kapitel börjar vilket kan ge dig en större förståelse hur varje del presterar. Och med tanke på vad YouTube och Google gör, där de lyfter ut och visar kapitel i Google’s sökresultat så kan du säkert se vissa kapitel som peakar mer än andra.

Just kapitel i dina videos på YouTube och Google’s indexering av dessa i sökresultatet har jag skrivit om tidigare, du kan läsa mer om det här.

Varför är Typical Audience Retention intressant?

Om du kommer att förstå hur varje kapitel presterar i dina videos så kan det visa sig att ett går mycket bättre än något annat. Med denna insikt så kan du då fördjupa dig i det ämnet och kanske skapa nta videos som går djupare in på denna del.

När du väl har gjort det så kan du dels locka nya sökande på Google, om du har skapat mer och bättre innehåll samt att du kan länka från din första video till den senare som går djupare in på samma ämne. På så vis kan du både locka nya tittare men även få dom att stanna längre i dina videos och på YouTube. Och just dessa två aspekter är rikgti bra för din räckvidd eftersom YouTube premierar videos som lyckas med det.

Intro

Intro visar hur många som fortfarande tittar de första 30 sekunderna. Om du har en relstivt hög tittarandel under de 30 första sekunderna på YouTube så indikerar det att du har lyckats fånga tittarna, att deras förväntningar (intention) uppfylls av dig och att du lyckas engagera dom.

Om du upplever att Audience Retention för din Intro är sämre än ditt genomsnitt så kan du börja med att byta ut din Thumbnail. Försök att göra den tydligar om vad innehållet handlar om för att försöka bli ännu tydligare med du kommer att visa.

Om inte en ny Thumbnail hjälper så fundera på hur du kan förbättra dina intro i kommande videos. Ett klassiskt knep är att avslöja vad du kommer att gå igenom under de första sekunderna och därefter gå djupare in på avsändaren av kanalen.

Top Moments

Top Moments är perioder i dina videos där Audience Retention är hög, vilket är bra. Om du har sådana perioder i de senare delarna av dina YouTube-videos så fundera på om du kan skapa liknande innehåll fast tidigare i dina kommande videos.

Anledningen till att du vill försöka återskapa Top Moments tidigare i dina videos är att tittarna över tid minskar så när du har lyckats med dina Top Moments senare i videos så är där färre tittare, det är bättre om detta sker tidigare när där finns fler tittare helt enkelt.

Spikes

Spies är en annan intressant aspekt, den indikerar någon del i din YouTube-video som tittarna ser om igen. Det är alltså en del i din video som tittarna ser på flera gånger, och det kan vara både bra men även mindre bra.

Ett exempel på när det kan vara något bra är en del där du visar eller förklarar något komplicerat, de vill se det igen om de exempelvis vill lära sig och förstå på djupet. Men det kan även vara mindre bra om de ser om en del i din video flera gånger eftersom de inte riktigt förstår.

Försök att läsa dina tittares kommentarer för att fröstå djupare om dina Spikes i Audience Retention i YouTube Analytics.

Dips

Dips i dina videos är precis vad de antyder, delar i videos som är mindre bra. Det är perioder där du som mest tappar tittare eller som de skippar genom att spola förbi. Dina Dips i YouTube-videos är viktiga att titta närmare på för att få nya insikter till dina kommande videos som du ska producera.

Audience retention för olika källor

Du kan se på Audience Retention från olika källor som organisk traffik, dvs de som sökt inne på YouTube, klickat på en video de har fått rekommenderat till sig.

Du kan även se på Audience Retention och separat för de som du har fått in via dina annonser på YouTube, om du har marknadsfört dom via annonser.

Var hittar jag Audience retention?

För att hitta datan går du först in i din kanals YouTube Studio och i vänstermenyn hittar du Analytics, klicka här för att komma åt statistiken. Därefter klickar du på Engagement i toppen och scrollar, under diagrammet ser du på höger sida de fyra momenten; Intro, Top Moments, Spikes och Dips.

Om du inte hittar allt om Audience Retention…

De tär inte säkert att du hittar allt information om Audience Retention som du precis har läst om, de visas endast om YouTube’s algoritmer kan upptäcka någon Dips, Spike eller Top Moment.

Din video måste också vara minst 60 sekunder lång och ha minst 100 visningar för att det ska finnas någon data i YouTube-analytics.

YouTube Shorts & Livestream ställer till det

Om du endast kör ‘Long form videos’ så är all statistik relevant men om du även kör YouTube Shorts och Livestreams så ställer detta till det då det inte går att separera i statistiken. Dina intros är oftast olika för Livestreams och ‘Long form videos’ och du har mer kontroll med att skapa Top Moments när du producerar ‘Long form videos’ i jämförelse med Livestreams.

Vill du fördjupa dig i YouTube så hittar du mer information från dom här.