Nyligen genomförde jag, tillsammans med Nicole Haman på Google, ett seminarie om Sökmotormarknadsföring med inriktning för B2B-företag. Syftet med seminariet var att visa ett 30-tal välkända företag att Sökmotormarknadsföring är ett strategiskt arbete som bör hanteras av ledningsgruppen, inte enbart av IT- eller Marknadsavdelningen.
Seminariet genomfördes tillsammans med reklam- och kommunikationsbyrån Navigator.

Sökmotormarknadsföring en ledningsfråga

Under seminariet belyste jag bl.a. hur man kan dominera, “skydda” och “städa” sökresultat, exempelvis vid varumärkessökningar på sitt företagsnamn. Jag gjorde jämförelsen med hur en ledningsgrupp agerar vid dålig publicitet i en dagstidning som har ett par hundratusen läsare med ett sökresultat på Google som innehåller kritik från missnöjda kunder, i det sistnämnda fallet så saknar de flesta ledningsgrupper både vetskap om att det inträffar, hur man bevakar och agerar (läs strategi).
Vi fördjupade oss också i hur man kan bemöta press med annonsering (Google AdWords) och presenterade bl.a. hur BP Oil agerade under sina värsta mediaperiod.
Sökmotormarknadsföring

Mål och strategier

Oftast möter jag företag som tror sig ha en sökordsstrategi men där fallet är precis tvärtom, de tror sig arbeta med sökmotormarknadsföring då de har valt ett handfull ord som de använder i sin sk. Meta Data (för sökmotoroptimering) på alla sidor på sin website eller använder orden i en och samma kampanj vid annonsering (vid Google AdWords).
Få företag har insett att endast ett sökord av de man har valt ut till sin strategi bör användas till en sida på en website och startsidan bör fokusera på det största och/eller viktigaste sökordet. Det betyder exempelvis att Meta Data Beskrivningen skall vara olika för dessa sidor och att de högst troligt även skall ha egna annonskampanjer.
Många företagare har också en stark tro på att deras värdeord borde vara sökord vilket i princip alltid är felaktigt då sökarnas beteende i sökmotorer oftast ser annorlunda ut
Under seminariet gick vi även igenom några av de vanligaste målen med sökmotormarknadsföring och hur man kan använda sina landningssidor för exempelvis:

  • bemöta press vid företagskriser
  • attrahera potentiella kunder
  • generera leads och konkreta säljsamtal
  • rekrytera potentiella kunder till mottagare av email nyhetsbrev