Övergångsord ska få din text att bli lättläst och ge ett bra flyt för läsaren, därför är det viktigt för dig som arbetar med Content Marketing.

Övergångsord kan ge dig som Content Creator fler besökare att stanna, agera och dessutom återkomma. Tekniken innebär att du får koll på dina ord och skapar samband i din text som får läsaren att förstå. Du använder säkert redan idag övergångsord men med en större insikt så kan du öka kvalitén på ditt innehåll.

I denna artikel går jag igenom alla de övergångsord och varianter som jag känner till (just nu 70 st), med exempel på meningar och kan användas av dig som Content Creator, Web Creator och Webredaktör.

Vad är övergångsord?

Övergångsord är ord som får satser och meningar att hänga ihop men även får läsaren att förstå ett samband. Några exempel på övergångsord är; därför, först, före, efter, såsom och sålunda. Det finns olika typer av övergångsord där några relateras till tid, konsekvens, jämförelse och sammanfattning.

Övergångsord kallas även för Transistion Words och kan även liknas med sammanhangsord, sambandsord, fogeord och textbindning.

Sambandsord är viktigt vid Content Marketing och SEO

När du som Content Creator skapar innehåll så har du ett tydligt syfte och mål, du vill attrahera besökare och engagera dom för att bli ditt lead, komma ihåg ditt varumärke och på sikt få dom som kund. Därför spelar din text en avgörande roll.

Din text har en central roll när du ska förmedla dina tips och kunskap vid Content Marketing. Och om du misslyckas med din text är risken stor att besökaren inte engageras och lämnar ditt innehåll. När besökare lämnar ditt innehåll och de sedan hittar en konkurrent som besvarar deras behov bättre så finns en stor risk att din websida inte får behålla placeringen på Google eftersom du misslyckas med att besvara sökintentionen.

Min erfarenhet av textbindning

Jag måste erkänna att jag har mycket kvar att lära, tror jag. Jag har hört talas om övergånsord men det är nyligen som jag fördjupade mig i innebörden och ju mer jag undersökte, desto mer nyfiken blev jag.

Som Content Creator har jag mest skrivit på magkänsla utan större insikt och lärt mig om ingresser och rubriksättning efterhand. Därav detta blogginlägg som dels har ett syfte, jag ska lära mig mer om övergångsord.

Olika typer av övergångsord

Det finns olika typer av övergångsord och kan kategoriseras enligt följande;

 1. Tidsaspekt & ordningsföljd
 2. Jämförelse, likhet & motsättning
 3. Tillägg
 4. Orsak
 5. Konsekvens – följd & slutsats
 6. Förtydligande
 7. Avsikt
 8. Emfas
 9. Medgivande
 10. Upprepning
 11. Sammanfattning
 12. Allmänna samband

1. Tidsaspekt & ordningsföljd

Här är övergångsord som du kan använda när du vill beskriva ett samband med en tidsaspekt eller vid en viss ordningsföljd. Här hittar du dels några exempel på övergångsord som är med en tidsaspekt men även alla de som jag känner till.

Exempel på meningar övergångsord med en tidsaspekt

Här har jag skapat några exempel på meningar där jag använder övergångsord med en tidsaspekt eller ordningsföljd;

Min video kom först i sökresultatet.

Hon skrev ingressen och under tiden skapade jag illustrationerna.

Först gjorde jag min research, därefter skrev jag mitt första utkast.

Övergångsord med tidsaspekt & ordningsföljd

 • avslutningsvis
 • dels-dels
 • dessförinnan
 • därefter
 • därpå
 • efter
 • efterföljande
 • efter ett tag
 • för det första
 • för det andra
 • före
 • först
 • inledningsvis
 • innan
 • medan
 • när
 • omedelbart därefter
 • samtidigt
 • sedan
 • senare
 • sist
 • slutligen
 • snart
 • så småningom
 • tidigare
 • till en början
 • till sist
 • till slut
 • under tiden
 • varpå

2. Jämförelse, likhet & motsättning

Här är de övergångsord som du kan använda till din text när du vill jämföra eller beskriva en motsättning. Jag har några exempel men även listt upp orden som du kan använda.

Exempel på meningar med en jämförelse, likhet eller motsättning

Här kan du se några exempel där jag använder övergångsord för att ställa något mot varandra;

Fördelarna med Content Marketing är att du kan engagera en potentiell kund som inte är köpsugen än.

Jag älskar att vara en Content Creator, speciellt friheten att skapa oavsett var i världen jag befinner mig.

Content Marketing handlar i huvudsak om att engagera en potentiell eller befintlig kund med information, instruktioner och kunskap.

Övergångsord med jämförelse, likhet eller motsättning

 • det påminner om
 • dock
 • däremot
 • emellertid
 • en likartad uppfattning
 • en skillnad är
 • ett liknande exempel
 • exakt som
 • fördelarna
 • i enlighet med
 • i huvudsak om
 • i likhet med
 • i motsats till
 • i sin tur
 • i gengäld
 • icke desto mindre
 • jämfört med
 • likaledes
 • likaså
 • likt
 • likartat (resonerar)
 • liknande (resonemang)
 • men
 • nackdelarna
 • när allt kommer omkring
 • precis som
 • på samma
 • på samma vis
 • på samma sätt
 • på så sätt
 • samtidigt (kan noteras att)
 • såsom
 • trots, trots allt
 • trots att
 • tvärtemot
 • tvärtom
 • ungefär som
 • å ena sidan
 • å andra sidan
 • ändå
 • även om