Arbetslivserfarenhet

Internet är den gemensamma nämnaren för mycket av det som jag har sysslat med de senaste 20 åren. Jag har haft förmånen att vara delaktig i uppbyggande och utveckla e-handelsverksamheter i åtta europeiska länder.
Förutom e-handel har även marknadsföring varit en stor del av mitt affärsliv. För att bygga upp en lyckosam e-handel måste man attrahera besökare och några strategier för detta är Sökmotormarknadsföring, både organisk placering med hjälp av Sökmotoroptimering och betald placering med exempelvis Sponsrade Länkar. Sociala Medier är en annan där det har skett och sker mycket just nu. Dessa två marknadsföringsmetoder har flera starka synergier som man kan få stor nytta av i sin mediamix och dessa två brinner jag för.
Utöver dessa två metoder finns det flertalet andra som kan vara gynnsamma för företag och som jag har erfarenhet av; allt från affiliate marketing, email promotion marketing, sponsring, PR, print media, TV-reklam till Sales Promotion för tusentals återförsäljare.

Entreprenörskap och management

Jag trivs bäst i miljöer där det finns en stor entreprenörsanda och aptit på att skapa och vinna, gärna med korta ledtider. Mina affärsroller under åren har varit varierande men med tonvikt på management, några av rollerna har varit VD, styrelseledamot, del i Lead Team (motsv. koncernledning), Head of Internet Operation, Communication Team Leader och egenföretagare.

Magnus Äng

Pin It on Pinterest

Share This