• 11 år sedan
  • 3Minutes
  • 729Words
  • 1Views

En reklamkampanjs mediamix bör alltid innehålla sökmotormarknadsföring, med betoning på den betalande delen i sökmotorer sk Sponsrade Länkar. Detta gäller både väl för små kampanjer som större kampanjsatsningar där exempelvis TV-reklam eller utomhusreklam är huvudmedia och hanteras av en reklambyrå och/eller en mediabyrå.
Den del i sökmotorerna där man betalar för sin placering, Sponsrade Länkar, ger dig stor flexibilitet och har flera styrkor. Den populäraste tjänsten är Google AdWords och när du vet hur du skall göra kan ni i enkla fall vara igång med en kampanj inom en timme.

Därför skall du använda Google AdWords i din mediamix

I sökmotorerna görs det dagligen mängder med sökningar på sökord som ditt företag kan vara intresserad av att vara synligt för. När företag annonserar i olika medier får sökmotorn en viktig roll, dels stärker den kännedomen om kampanjens avsändare men även de som exponeras av kampanjen söker efter avsändaren i sökmotorer. Det finns exempelvis en stark koppling mellan TV-reklam och sökmotorer, när en mottagare hör om en produkt men inte helt uppfattar företagsnamnet så söker de i sökmotorerna. Även när de uppfattar företagsnamnet är det vanligt att de letar först i en sökmotor. Har de först exponerats för din kampanj i Sociala Medier som Facebook, YouTube mfl. och sedan besöker en sökmotor finns det en bevisligen synergi mellan dessa två kanaler (källa: eMarketer.com).

Sökmotormarknadsföring i Google med Sökmotoroptimering (organisk placering) och Google AdWords (betald placering)

Hög träffsäkerhet med Sponsrade Länkar

Att använda Sponsrade Länkar, som exempelvis Google AdWords, ger dig möjligheten till hög träffsäkerhet eftersom du själv väljer vilka sökord som ditt företag skall vara synligt för, det innebär att endast de som verkligen letar efter det ämnet eller ett nära besläktat ämne får ta del av din annons. Jämför detta med andra kanaler där ditt företag exponeras för mängder av läsare, tittare eller lyssnare utan att de egentligen inte är intresserade eftersom de saknar köpbehov eller inte är din målgrupp för stunden. Denna exponering är ibland behövlig i en kampanjmix men i jämförelse av träffsäkerhet med Sponsrade Länkar så betalar du då även för de som är ointresserade. Detta gör att dina visningar i sökmotorer på den betalande placeringen kan bli av hög träffsäkerhet.

Sponsrade Länkar är kostnadseffektivt

Ditt företag visas endast för de sökord som är relevanta och du betalar endast när någon klickar på din annons och inte för visningar vilket gör sökmotorer till ett av de mest kostnadseffektivaste kanalerna. Dessutom stärks detta utav att du själv bestämmer när kampanjen skall starta, både vilken dag och tid. Sedan kan du styra mellan vilka klockslag kampanjen skall vara aktiv samt under vilka veckodagar. Du bestämmer helt och hållet själv över exponeringsperioderna, från start till slut.
Du betalar alltså endast per klick och om du får många klick kan det bli mycket pengar som du investerar, men detta bestämmer du helt och hållet själv. Du kan sätta en dagsbudget och justera denna efterhand, dvs både öka och minska hur mycket du vill investera.

Mätning i realtid

Du kan följa dina kampanjer i Sponsrade Länkar i realtid och se hur många visningar, klick och konverteringar (försäljning, tävlingsdeltagare etc.) som du får. Du kan ha flera olika annonser aktiva och se vilka som fungerar bäst, när du tycker att det går bra eller mindre bra kan du direkt justera för att optimera kampanjen. Det finns väldigt få andra medier och kanaler där man får denna möjlighet, oftast får man mätningarna efter en avslutad kampanj och inte i realtid.

Pin It on Pinterest

Share This