Idag informerade Dibs att deras anställda förvärvar aktier i företaget.E-handel - Dibs.se, ledande betalväxlare i Norden
De anställda som var med i Teckningsoptions-programmet 2006/2007 har gjort sig en bra förtjänst då de köper aktier för 26,75 kr medan kursen just nu står i 59,25 kr. Det innebär att värdet på deras investering mer än dubbleras och de gör en bra förtjänst.

Störst på betalningslösning inom e-handel

Dibs erbjuder betalningslösningar för företag som sysslar med e-handel och de är marknadsledande i Norden med imponerande 10.000 kunder. De börsnoterades år 2007 på First North och aktien har de senaste 12 månaderna ökat med över 70% (!) i en tid med lågkonjunktur. Dibs har ett starkt kassaflöde och rapporterade i förra månaden bra siffror för både försäljning och resultat för detta året. Analysföretaget Redeye gjorde också nyligen ett uttalande och de anser att Dibs är en kassako som ännu inte är fullvärderad.

E-handel: Avanza om Dibs

Ljus framtid för e-handeln och Dibs

Jag tror på en fortsatt positiv utveckling för e-handeln i Norden även om lågkonjunkturen har mattat av tillväxten i Sverige under det senaste året. Dessutom tror jag också på Dibs som företag då de har sin betallösning implementerad hos merparten av webbshop och e-handelsleverantörerna. Just detta och sin ledande position på markanden gör att de relativt enkelt kan implementera tilläggstjänster utan större barriärer.
Jag ger numera aldrig rekommendationer om aktieköp och lär inte göra det nu heller men jag kommer troligen att försöka göra som några Dibs-anställda gjorde, dvs satsa en slant och hoppas på en dubblering inom ett par år.

Källor: Dibs, Avanza och Redeye