Uppsnappat

Jag har en dröm!

Jag har en dröm!

Idag är det hela 50 år sedan Martin Luther King Jr. höll sitt berömda tal ”I have a dream” vid..